แหล่งท่องเที่ยวตำบลหัวเมือง

119360099_1.jpg

 1.วัดพระพุทธบาทยโสธร  ตั้งอยู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สิ่งที่สำคัญในวัด ประกอบด้วย รอยพระพุทธบาท พระนาคปรก พระพุทธรูปหยกขาว มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ เนินทรายขาว และป่าไม้ที่ปกคลุมร่มรื่นมีแม่น้ำชีไหลผ่านและมีพันธ์ปลาน้ำจืดจำนวนมาก ระยะทางห่างจากตัวอำเภอมหาชนะชัยเข้าไปถึงวัด 8 ก.ม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าถึงวัดด้วยความสะดวกสบาย จังหวัดจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 1 ส่งด้วยกัน

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

 

2. ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมือง หมู่ที่  8  เป็นดอนปู่ตาสมัยขอมีต้นยางนาขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากปกคลุมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเคารพสักการบูชาและพักผ่อนหย่อนใจ
1.9 2.0 2.1
  • กุดพันเขียว  เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นติดแม่น้ำชีใช้สำหรับน้ำเพื่อการเกษตร  และการหาปลาของราษฎรและใช้สำหรับแข่งเรือประจำตำบล  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดพันเขียว หมู่ที 5 , 11  ตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
  • หาดยาวบ้านหนองบัวและบ้านกุดพันเขียว  เป็นหาดทรายเนินทรายจากการเซาะตลิ่งของแม่น้ำชีจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูร้อนหรือปีที่ไม่มีน้ำมาก  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวและบ้านกุดพันเขียว  ติดบริเวณแม่น้ำชี เหมาะในการพักผ่อนลงเวลาเย็น ๆ
  • วัดป่าหนองสิม  เป็นวัดป่าที่ร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ที่ปกคลุมเขียวขจีเหมาะในการท่องเที่ยวแบบสงบเงียบ พักผ่อน ตั้งอยู่ที่บ้านคูสองชั้น  หมู่ที่ 13  ห่างจากที่ทำการอบต.หัวเมือง  เพียง  500  เมตร

line-anna4