สินค้า OTOP ตำบลหัวเมือง

229246q6716dbizz

ผ้าขาวม้าไหม

 • ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าไหม ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย(OTOP)
 • ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

► ผ้าโสร่งไหม

 •   ผลิตภัณฑ์ผ้าโสร่งไหม เป็นผ้าไหมที่ใช้ไหม 2 เส้น ควบกันทอโดยเป็นควบเส้นไหม 2 สี แยกไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติทำลวดลายต่าง ๆ สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย(OTOP)
 •   ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1   2

►ผ้าห่มไหมพรม

 •   ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มไหมพรม ทอด้วยความประณีต ย้อมด้วยสีธรรมชาติ มีเนื้อผ้าละเอียด สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย(OTOP)
 •   ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

3   4

ผ้าไหมพื้นเรียบ

 • ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเรียบ มี 40 สี ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เนื้อแน่นเงา สวยงาม(OTOP)
 • ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ผ้าไหมมัดหมี่

 • ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ลายโบราณและลายประยุค ทอมือด้วยความประณีต ย้อมด้วยสีธรรมชาติ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย(OTOP)
 • ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

►  ผ้าไหมมัดหมี่ 3ตะกอ 4 เมตร

 • ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ 4เมตร ผ้าไหมที่ใช้ฟืมที่มีเขา 3 เขาไหม 3เส้นพุ่ง ผ้าจะเป็น 2 หน้า 2 สี เนื้อแน่นและหนา ย้อมด้วยสีธรรมชาติ(OTOP)
 • ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

567 8 9 10 11 12  4386c74b