ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสกน QR Code ได้เลย

Posted by:

202007100957สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

 

 

0

Add a Comment